Οι σχέσεις μπορεί να περνάνε από πολλές φάσεις όμως λίγες είναι οι στιγμές όπου πραγματικά μία σχέση μπορεί να περνάει από μεγάλο κίνδυνο. Μπορεί μία δυσλειτουργική σχέση να περάσει από χίλια κύματα και να αντέχει όμως ένα είναι το χτύπημα το οποίο και θα φέρει τελικά τον οριστικό χωρισμό. Κάποιες φορές οι σχέσεις μπορεί να οδηγηθούν στο χωρισμό από διάφορα γεγονότα και όχι απαραίτητα επειδή κάποιος έφταιγε. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να πρέπει να φύγει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και η απόσταση να τους χωρίσει. Επίσης μπορεί να συμβεί και το ακραίο σενάριο όπως να πεθάνει ο ερωτικός σύντροφος. Άλλες φορές ο χωρισμός μπορεί να έρθει μέσα από σοβαρές συγκρούσεις που έχουν προετοιμάσει το ζευγάρι για το τέλος. Άλλες φορές μπορεί ένα μόνο ξαφνικό γεγονός να οδηγήσει τελικά στον οριστικό χωρισμό. Δεν είναι κάτι σπάνιο ο κόσμος να γκρεμίζει μία σχέση σε ένα λεπτό μόνο και μόνο επειδή κάτι άλλο βρέθηκε μπροστά του.

Στην βασική παλέτα ενός αστρολόγου υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες όψεις οι οποίες είναι πάντα ιδιαίτερα αποκαλυπτικές όταν θα πρέπει να δει μία σχέση και την πιθανότητα αυτής για χωρισμό – διαζύγιο. Έτσι λοιπόν οι όψεις δεν παράγουν χωρισμό αν δεν υπάρχει που λέμε καπνός, αν όμως η σχέση δεν είναι ισορροπημένη και είναι προβληματική είναι πολύ πιθανόν να έχουμε ακόμη και ένα σημαντικό διαζύγιο ή χωρισμό που μπορεί να στοιχίσει μόνο στο ένα άτομο, και τα δύο ή και κανένα…..

Εμείς σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τις διελεύσεις ως μέσο πρόβλεψης αλλά σαφώς και υπάρχουν όψεις από το προοδευτικό, τις κατευθύνσεις και άλλες τεχνικές που μπορούν να μας βοηθήσουν στις οποίες θα αναφερθούμε σε μελλοντικό μας άρθρο.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο myhoroscope.gr