Μία μοναδική εικόνα του πως μπορεί να ήταν ο Βυζαντινός Θρόνος το 14ο αιώνα το σημαντικό είναι ότι ο καλλιτέχνης ( Benjamin Jean Joseph Constant ) δεν ζωγράφισε απλά μέσα απο τη φαντασία του τον Βυζαντινό Θρόνο αλλά διάβασε και πήρε πολλά στοιχεία απο περιγραφές για να ζωγραφίσει αυτή την εικόνα.

Η ζωγραφιά μπορεί να αγοραστεί και απο το ebay : http://www.ebay.com/itm/Byzantine-Throne-Room-classic-Greek-art-print-/170893395367