Ο Λόγος της αποκάλυψης εκ των έσω και όχι από το εξωτερικό περιβάλλον (Θεό ή κάτι άλλο). Αν σπάσει το Αυγό από μέσα του τότε έχουμε την αρχή της ζωής τότε έχουμε ένα νέο ξεκίνημα. Αν το αυγό σπάσει από έξω τότε έχουμε τον θάνατο και την διακοπή της εξέλιξης.

Τι είναι όμως το Αυγό; Το Αυγό είναι τα προσωπικά μας όρια, η ζωή μας έτσι όπως την ξέρουμε, το ασφαλές περιβάλλον στο οποίο ζούμε και έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε. Σε ένα μεγάλο βαθμό η Σελήνη και ο Κρόνος έχουν να κάνουν με το Αυγό καθότι η μεν Σελήνη έχει να κάνει με όλα τα συστατικά της εξέλιξης μέσα στο αυγό και την ασφάλεια που μας παρέχεται ενώ ο Κρόνος είναι το κέλυφος. Τα όρια της συνείδησης μας και τα όρια του εαυτού μας.

Ο Κρόνος όμως δεν μπαίνει σαν ένα όριο αρνητικό στην πραγματικότητα. Το κέλυφος είναι για να μας προστατέψει, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το επόμενο πέταγμα σε μία άλλη εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα άτομα που δέχτηκαν το ξύπνημα από τους εξωκρόνιους, νωρίτερα από ότι θα μπορούσαν, οδηγήθηκαν σε ψυχολογικές διαταραχές και μεγάλες ανισορροπίες στο ανοσοποιητικό τους σύστημα. Ένα πρώιμο ξύπνημα λίγες είναι οι φορές που κάποιος μπορεί να το διαχειριστεί σωστά.

Συνήθως ακόμη χρειάζεται μία μετέπειτα αρκετά μεγάλη προσήλωση και ηρεμία καθότι χρειάζεται ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου να διαχειριστεί τις δονήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ιστορία του Αποστόλου Παύλου ο ίδιος τυφλώθηκε στην αποκάλυψη του Θεού. Ανεξαρτήτως αν κάποιος είναι πιστός ή όχι το σημαντικό στην ιστορία είναι η ανάγκη του ανθρώπου να πρέπει να διαχειριστεί σωστά την αποκάλυψη στη ζωή του.

Για την εξέλιξη του ανθρώπου, το κέλυφος του Αυγού δεν είναι άλλο από τα όρια της εκάστοτε έκφανσης του ανθρώπινου είδους όπου μέσα από την εξέλιξη του διαμορφώνει καινούρια όρια και καινούριες κρίσεις για να μπορέσουν αυτά τα όρια να ξεπεραστούν.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ!

 

aygo