Σήμερα αναλύουμε την επιρροή της εβδομάδας για τα 12 ζώδια. Το πνευματικό της μήνυμα αλλά και τη σημασία των απλανών αστέρων!
Στο myhoroscope Radio στις 20:00

Μην την χάσετε στο Myhoroscope Radio!

Απλανείς Αστέρες