Αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Ζώδια και Μέλλον μην ξεχάσετε να δείτε

1) Τις προβλέψεις για τα 12 ζωδια για την εβδομάδα που έρχεται.

2) Ποιες οι εξελίξεις για τα 12 ζώδια το μήνα Ιούνιο;

3) Ποια η επιρροή του μεγάλου τριγώνου στον γενέθλιο χάρτη μας;

zd