Ακούστε την επιρροή της Νέας Σελήνης γενικά, στο κόσμο και στα 12 ζώδια!

Νέα Σελήνη 5/10