Μην χάσετε σήμερα στις 20:00 στους Αστρολογισμούς τα εξής θέματα

Ποια η επιρροή της εβδομάδας;

Πως μας επηρεάζει Ο Κλήρος της Τύχης;

Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη αυτοπεποίθησης;

Αλλά και τι να περιμένουμε με τον Ανάδρομο Ερμή;

αστρολογισμοι