Αφροδίτη στον Αιγόκερω

Μία πρώτη διερεύνηση του τι πρόκειται να συμβεί

αφροαιγο