Πως είναι η εβδομάδα που διανύουμε; Ποια η επιρροή του Δία στο ζώδιο του Λιονταριού για την επόμενη χρονιά; Ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά του στοιχεία; Με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα θετικά μας στοιχεία.

Δείτε εδώ

zd