Αστρολογισμοί 3/8/14 στις 18:00 στο http://www.voicewebradio.com
Μην χάσετε στους αστρολογισμούς αυτή τη Κυριακή τα εξής θέματα
1) Ποια η επιρροή του Αυγούστου για τα 12 ζώδια
2) Πως βρίσκουμε την ισορροπία σε ένα χάρτη, ποιοι χάρτες είναι ισορροπημένοι;
3) Φάκελος αλλαγή, ποιοι θα την πετύχουν και ποιοι δεν θα μπορέσουν;
4) και όπως πάντα απαντήσεις πάνω στους προσωπικούς σας χάρτες!

Για να μας ακούσετε πηγαίνετε στο www.voicewebradio.com

Για να μας μιλήσετε στο chat γράψτε ένα nickname χωρίς κωδικό: http://www.voicewebradio.com/ajaxchat/

αστρολογισμοιλαστσαμερ