Πως μας επηρεάζει η θέση του Ήλιου στους οίκους; Στην εκπομπή ζώδια και μέλλον στις 16/9/12 είχαμε αναλύσει πλήρως το θέμα αυτό και είχαμε και ένα ειδικό video για την επιρροή του Ουρανού τετραγώνου Πλούτωνα. Μην το χάσετε εδώ και δείτε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας.

φςτ