Σήμερα στις 18:00 εκτός από τις προβλέψεις της εβδομάδας αναλύουμε τη σπουδαιότητα διαφόρων μοιρών, κρίσιμες μοίρες, πύλες, αναιρετικές, μοίρες απλανών και άλλα σπουδαία στοιχεία που μας βοηθούν στην εμπλούτιση της πληροφορίας που παίρνουμε από το χάρτη. Επίσης συνεχίζουμε την ανάλυση για τον Ήλιο και τη σημασία του.

Σήμερα στις 18:00 στο www.focusmusic.gr

radio