Σήμερα αναλύουμε τις όψεις της εβδομάδας και αναλύουμε το θέμα των τοξικών ανθρώπων, πως και γιατί τους έλκουμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να τους αντιμετωπίσουμε;

Υπάρχουν λύσεις;

Όπως πάντα προβλέψεις για τις ημερομηνίες των ακροατών.

Συνδεθείτε στις 18:00 εδώ!

πιψ1