Μην χάσετε τα εξής θέματα:
1) Προβλέψεις εβδομάδας
2) Η κρίση στην Ευρώπη
3) Οι Κυβερνήσεις – εξάρσεις – πτώσεις και αδυναμίες στο χάρτη πως ερμνεύονται;
και προβλέψεις πάντα για τους ακροατές μας.

Ακούστε την εκπομπή σε επανάληψη εδώ!

φοψθσ