Από τα παλιά χρόνια μία σωστή διαπροσωπική σχέση είναι βασική για την ευτυχία του ατόμου. Αποφασίσαμε με την αγαπητή συνάδελφο Βάσια Κόντη να κάνουμε ένα σεμινάριο που σκοπό έχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον αστρολογικό χάρτη ώστε να μπορέσετε να εντοπίζετε τις βαμπιρικές – δυσλειτουργικές σχέσεις που μας οδηγούν σε αδιέξοδα και μάλιστα αρκετά συχνά επαναλαμβάνονται. Πως μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και πως μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Αυτά με ένα διαδραστικό σεμινάριο που λειτουργεί με τους δικούς σας χάρτες

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Άνθρωποι που μας ρουφούν την ενέργεια, αλλά εξακολουθούν και υπάρχουν στη ζωή μας
Ο εφιάλτης των σχέσεων που επαναλαμβάνεται
Η Απιστία στον Αστρολογικό χάρτη και πως αναγνωρίζεται
12 μονοπάτια της Αγάπης (που βρίσκουμε της Αγάπη-ανάλογα- με τη θέση της στο γενέθλιο χάρτη

Το Σεμινάριο είναι διαδραστικό και χρησιμοποιεί τους χάρτες των συμμετεχόντων-αν το επιθυμούν- και οι σημειώσεις αποστέλλονται στο τέλος του Σεμιναρίου με email.

 

Για να συμμετέχετε στο σεμινάριο έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. Μην ξεχνάτε το σεμινάριο είναι και διαδικτυακό για όσους μένουν εκτός αθηνών η είναι ΑΜΕΑ.

https://www.facebook.com/events/557976787713382/

12715716_10208910128137482_6419815637301210297_n