Μην χάσετε σε αυτή την εκπομπή όλες τις εξελίξεις για την έκλειψη που θα γίνει. Ποια η επιρροή της, τι θα πρέπει να περιμένουμε οι άνθρωποι και ποιες οι εξελίξεις στο δύσκολο εγκόσμιο σκηνικό. Τι συμβαίνει αν η έκλειψη μας επηρεάζει κάποιον πλανήτη και τι συμβαίνει στους 12 οίκους;