Δείτε την εκπομπή μας σε επανάληψη εδώ
Ελάτε στη 1η εκπομπή της Μελέτης Αρχαιοαστρονομίας και Εθνοαστρολογίας όπου θα μελετήσουμε πως τα ελληνικά ιερά και μαντεία χοροθετήθηκαν με βάση τους αστερισμούς και τις συνέπειες αυτών στην δημιουργία της πρώιμης Ελληνιστικής Αστρολογίας