Μην χάσετε se αυτή την εκπομπή όλες τις εξελίξεις για το μήνα Ιούνιο.
Ποιοι θα πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα είναι οι τυχεροί.
Τι θα δούμε στο κόσμο και τι εξελίξεις θα υπάρξουν.
Υπάρχουν επιτυχίες σε κάποιους και σε ποιον τομέα.