Μην χάσετε σε αυτό το αστρολογικό δελτίο τις αναλυτικές προβλέψεις για την εβδομάδα που έρχεται αλλά και την ανάλυση μας για την επικοινωνία στις σχέσεις  πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια της λεκτικής επικοινωνίας και με ποιο τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε τα κολλήματα της σωματικής επικοινωνίας;