Μην χάσετε σε αυτό το αστρολογικό δελτίο τις αναλυτικές μας προβλέψεις αλλά και το ειδικό μας θέμα στο τέλος της εκπομπής για να κατανοήσετε περισσότερο την αστρολογία.