Μην χάσετε σε αυτή την εκπομπή τα θέματα :
1.Αναλυτικές προβλέψεις εβδομάδας
2.Μπορούμε αποφύγουμε την κατάρρευση;
3. Μεσοδιαστήματα ευτυχίας
4. Προβλέψεις για τους ακροατές.

αστρολογισμοι24ιουλιου