Χωρίς ιδιαίτερες εξελίξεις αυτή η ημέρα εκτός από το μισό τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα που βγάζει αυτοκραταστροφικά συναισθήματα αλλά ταυτόχρονα βγάζει και ιδιαίτερη πίεση στην οικονομική μας ζωή η οποία φαίνεται να δυσκολεύει. Είναι μία περίοδος σημαντικής ανάπτυξης για όσους θέλουν να δουλέψουν με τον εαυτό τους.

Ιχθείς και Αιγόκεροι θα πρέπει να προσέξετε περισσότερο της οικονομικές σας συναλλαγές

Η 1η και η 7η ακτίνα είναι αρκετά ενεργές σήμερα φέρνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αλλά και μεγαλύτερη τάση να χανόμαστε στα καθημερινά και να χάνουμε την ουσία.

φγρετςρεηρτηρςετη.png