Μην χάσετε σε αυτή την εκπομπή την βασική ανάλυση της Αφροδίτης στο γενέθλιο χάρτη και πως μας επηρεάζει! Πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα βασικά στοιχεία της Αφροδίτης και πως επηρεάζει τα 12 ζώδια, οίκους αλλά και πως λειτουργεί στις όψεις της;

greek-goddess-statue-venus-1280