Σημαντικότατη μέρα για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους και να μπορέσουμε να επιτύχουμε σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Ο Ερμής σε ανάδρομη φάση και πια στον Τοξότη μας κάνει να σκεφτούμε πράγματα για τις ιδέες μας και τον τρόπο της σκέψης μας στην καθημερινότητα. Ταυτόχρονα το ότι έχουμε Ήλιο – Πλούτωνα σε σύνοδο δίνει στα παρορμητικά του 2ου δεκαημέρου μεγάλες δυνατότητες για να μπορέσουν να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους και να ενεργοποιήσουν τη δύναμη της θέλησης τους!

Η 1η και η 6η ακτίνα είναι πιο δυναμικές αυτή την ημέρα ενεργοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες τους ανθρώπου να μπορέσει να πετύχει σημαντικά πράγματα στη ζωή του.

7.png