Με την Αφροδίτη να σχηματίζει ένα μισό τετράγωνο με τον Ουρανό θα πρέπει να περιμένουμε κάποια ξαφνικά εμπόδια να παρουσιάζονται τα οποία όμως θα πρέπει να ξεπεραστούν αν θέλουμε να νοιώσουμε πραγματικά ικανοποιημένοι. Για να μπορέσουμε όμως να τα ξεπεράσουμε θα πρέπει να μην βιώσουμε το θυμό και την αγανάκτηση αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα μπορούν να γίνουν αν εκφράσουμε με όμορφο τρόπο τελικά αυτό που θέλουμε.

Είναι λοιπόν σημαντικό Κριοί και Ζυγοί αλλά και Ιχθείς και Παρθένοι να θυμηθούν ότι οι όποιες ανατροπές και εντάσεις δε μπορούν να τους βοηθήσουν πραγματικά. Η λύση είναι να θυμηθούμε ότι όλοι είμαστε ανικανοποίητα παιδιά και πως πολλές φορές ρωτώντας τι οδηγεί σε ανικανοποίητο κάποιον να οδηγήσει και στη δική μας ικανοποίηση.

Η 6η ακτίνα είναι πιο σημαντική σήμερα και θέλει να μας μάθει ότι μέσα από τη συμπόνια και την προσφορά καλούμαστε τελικά να οδηγήσουμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη πληρότητα.

56