Ιδιαίτερα θετική αυτή η ημέρα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και να θεραπευτούμε από δυσκολίες και από καθημερινά προβλήματα.  Είναι μία ημέρα θεραπείας και ξεκαθάρισης σημαντικών δυσκολιών στη ζωή μας που μπορούν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε σαν άνθρωποι. Αυτή η διαδικασία βεβαίως φέρει μέσα της και πόνο και δυσκολίες αλλά τουλάχιστον  θα σας βοηθήσει να μπορέσετε να κάνετε ένα βήμα μπροστά στη ζωή σας. Δίδυμοι – Παρθένοι – Τοξότες και Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου θα έχετε δυσκολίες.

 

Η 3η ακτίνα είναι η πιο σημαντική σήμερα φέρνοντας σημαντικές λύσεις σε καθημερινά ζητήματα αλλά και στην έκφραση του λόγου που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε δυσκολίες και θέματα καθημερινότητας.

φφδσγσγσεγηητςρετηρετ.png