Σημαντική μέρα για να μπορέσουμε να είμαστε κοντά σε φίλους και σε γνωστούς και να κάνουμε παρέα με κόσμο.  Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ημιεξάγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό μας βοηθά να μπορέσουμε να έρθουμε κοντά σε ανθρώπους και να αποκτήσουμε πολύ ωραίες εμπειρίες.

Ιχθείς – Παρθένοι και Κριοί – Ζυγοί μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και να κάνουν αρκετό φλερτ που θα τους χαλαρώσει και θα τους κάνει να νοιώσουν ιδιαίτερα ερωτικοί.  Σημαντική μέρα και για σημαντικές επαγγελματικές συμφωνίες που θα σας οδηγήσουν να μπορέσετε να χτίσετε τη δουλειά σας.

Η 6η ακτίνα σήμερα πιο σημαντική μας οδηγεί στο να μπορέσουμε με ηρεμία αλλά και αρκετή αγάπη και προσφορά να βοηθήσουμε τους άλλους να βγουν από τη μιζέρια τους και τη δυστυχία τους.

56