Μην χάσετε σήμερα στις 18:00 στο ραδιόφωνο του FocusMusic να ακούσετε την εκπομπή μας για τον Μάρτιο του 2017 και την επιρροή που θα έχει ο μήνας αυτός στη ζωή μας. Επίσης με τη ταυτόχρονη επιρροή μετά τις εκλείψεις τι θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βρούμε να κάνουμε στη ζωή μας.

Σήμερα στις 18:00 συνδεθείτε στο chat της εκπομπής μας http://focusmusic.gr/index.php/chat

untitled