Σε αυτή την εκπομπή αναλύουμε τις όψεις της εβδομάδας και τι θα συμβεί στα 12 ζώδια ανά δεκαήμερα ενώ στη συνέχεια μιλάμε για την είσοδο των Δεσμών της Σελήνη στο Λέοντα και της σημαντικές αναταραχές και αλλαγές που θα φέρουν τα επόμενα χρόνια. Στη συνέχεια μιλάμε για τα βασικά χαρακτηριστικά των όψεων ενώ στο τέλος προβλέψεις για τους ακροατές.

Untitledγγγφγφγφ